Concept & Visie

Een multidisciplinair centrum is een belangrijke troef binnen het domein van de gezondheidszorg.
Binnen ons gezondheidssysteem wordt zorg verleend door artsen en andere zorgverstrekkers (paramedici).

De volgende definitie schetst zowel de doelstellingen als de uitdagingen van een dergelijk multidiscplinair team:

Een multidisciplinair team kan beschreven worden als zijnde zorgverstrekkers uit verschillende disciplines die samen werken met als doel een zo uitgebreid mogelijke zorg aan te bieden die voldoet aan de behoeften van de patiënt.

Als de gezondheidstoestand van de patiënt in de tijd verandert, kan de samenstelling van het team aangepast worden om steeds aan de veranderende klinische en psychosociale behoeften van de patiënt te voldoen.

Dit kan enkel worden aangeboden door een aantal zorgverstrekkes samen te brengen, die functioneren als een uniek team onder één organisatorische paraplu = paramedisch centrum te Ede (pmc Ede).

Het paramedisch centrum te Ede (Haaltert) huisvest een multidisciplinair team van 5 zorgverstrekkers:

  • Kinesitherapeut
  • Osteopaat
  • Podologe
  • Dietiste
  • Psychologe

De voordelen van multidisciplinaire zorg kenmerken zich door:

  • betere gezondheidsresultaten en een verbeterde tevredenheid van patienten
  • een efficiënter gebruik van de competenties van ieder teamlid
  • een grotere voldoening in het werk voor de teamleden