Indicaties

Bij een klinisch psycholoog kan je voor verscheidene zaken terecht. Ik tracht in mijn praktijk beide disciplines waarin ik geschoold ben (voedings -en dieetkunde en klinische psychologie) te combineren en te verenigen tot één geheel. Zo kan ik me als psychologe gericht toespitsen op eetstoornissen en voedingsgerelateerde problemen (overgewicht en obesitas).
Naast voedingsgerelateerde problemen kan je ook bij mij terecht voor algemene psychologische consultaties (zie “andere indicaties”).

Overgewicht en obesitas
Dat je de strijd tegen de kilo’s wil aangaan, is een moedige beslissing. Vaak heb je een (streef)doel voor ogen en misschien heb je in het verleden al een aantal dieetpogingen ondernomen. Toch lijkt het soms op eigen houtje niet te lukken en ben je op zoek naar een extra duwtje in de rug.
Een psychologische opvolging kan in bepaalde gevallen een nuttige toevoeging zijn aan de consultaties bij de diëtiste. Als psychologe richt ik me op de achtergrond van jouw eetgedrag. Ik probeer samen met jou na te gaan waar je nog extra hulp kan gebruiken en jou hier bewust bij te laten stilstaan. Zo gaan we onder andere na of er bepaalde nefaste patronen in jouw gedrag te ontdekken zijn, die we eventueel kunnen doorbreken en aanpassen om zo tot betere, gezondere gedragingen te komen. Samen kunnen we op zoek gaan naar manieren om het gewichtsverlies (en het behoud ervan!) voor jou zo vlot en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
In het paramedisch centrum is het perfect mogelijk om een op maat gemaakt programma uit te werken, waarbij je voor dieetadvies bij de diëtiste terecht kan, en -indien je daar nood aan hebt- bij mij voor extra coaching, motivatie en achtergrondinformatie omtrent je eetgedrag (Waarom eet jij? Waarom heb je het in bepaalde gevallen moeilijk? En belangrijk: wat motiveert jou?).

Eetstoornissen
Eetstoornissen zijn aandoeningen waarbij, naast het “tastbare” (heel veel of net heel weinig eten, kilo’s verliezen of net bijkomen, ...), het psychologische aspect een belangrijke rol speelt. Om deze problemen aan te pakken schakel je best professionele hulp (een psycholoog en diëtist) in. Voor onderstaande problematieken kan je ook bij mij terecht (zowel jeugd als volwassenen):

 • Anorexia nervosa
 • Boulimia nervosa
 • Binge eating disorder
 • Andere (minder bekende) eetstoornissen zoals bvb orthorexia

Andere indicaties
Hieronder staan een aantal andere mogelijke indicaties opgesomd waarvoor je bij mij -als klinisch psycholoog- terecht kan. Deze lijst dient als richtlijn en is niet de bedoeling om volledig te zijn. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat je niet meteen een naam kan plakken op hoe je je voelt. Het belangrijkste is dat we samen gaan kijken naar wat er bij jou leeft, en of we de moeilijkheden samen kunnen aanpakken.

Een aantal mogelijke aanmeldingsklachten kunnen zijn:

 • Stressklachten, overspannenheid en burn out
 • Breuk met dierbaren (familieleden, partner, ...)
 • Depressie
 • Onzekerheid
 • Slaapproblemen
 • Niet goed in je vel zitten
 • Verslaving
 • Angstproblematiek
 • Pesten
 • Familiale problemen
 • Pijnklachten
 • Dwangmatig gedrag
 • Moeizame rouwverwerking
 • Zingevingsvragen
 • ...