Verloop consultatie

Tijdens een eerste verkennend gesprek maken we kennis en tracht ik een helder beeld te krijgen van jouw hulpvraag. Tijdens dit gesprek gaan we samen na wat jouw noden, behoeften en mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt tijdens dit eerste gesprek ook nagegaan of jij je als cliënt comfortabel voelt bij mij, en of ik de geschikte hulpverlener ben om jouw moeilijkheden aan te pakken. Is dit om één of andere reden niet het geval, dan vindt zonder probleem een doorverwijzing plaats.

In elk ander geval kan vanaf de volgende sessie de begeleiding op maat van start gaan. Afhankelijk van de behoefte en de nood, zal in overleg een frequentie afgesproken worden. In het begin zullen de sessies elkaar sneller opvolgen, en na een tijdje neemt de frequentie van de sessies meestal af.

Het doel van psychotherapie is om gedurende de sessies geleidelijk aan de moeilijkheden samen trachten te begrijpen en aan te pakken. Psychotherapie kan je best beschouwen als een proces. We maken moeilijke zaken bespreekbaar, creëren nieuwe inzichten en bouwen aan meer emotionele weerbaarheid, zodat je draagkracht vergroot.

De duur van zo’n sessie bedraagt 1 uur.