Podologie?

Definitie:
“Podologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.”
http://www.podologieweb.be/nl/PODOLOGIE
Een podoloog werkt op doorverwijzing van een arts of arts specialist. Als paramedicus onderzoekt een podoloog patiënten met klachten ter hoogte van de voet. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. Naargelang de klacht is er indien nodig een behandeling. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma. Daarenboven is hij/zij opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.
http://www.podologieweb.be/nl/PODOLOGIE

Principes:
Een podologische aanpak is grotendeels gebaseerd op het oorzakelijk behandelen van klachten.
Het is ons doel om de oorzaak van uw probleem te achterhalen en zo een behandeling op te starten.

Geschiedenis:
Podologie is afkomstig van het Grieks “pous”(gen. podos) en heeft als vrije vertaling voet. Podologie betekent dus voetkunde. Een podoloog is een voetkundige/een voetspecialist. Het vakgebied van een podoloog is uitgebreid en daarom bestaat er onmogelijk 1 grondlegger. Wij baseren ons op technieken en onderzoeken van vroegere dokters maar ook op hedendaagse technieken van collega podologen al dan niet uit het buitenland.

Merton L. Root richtte vijftig jaar geleden het eerste departement orthopedie op aan de hogeschool in Californië. Hij was er de directeur en later werd dit "The California school of podiatric medicine". De dag van vandaag bevindt deze opleiding zich middenin de universiteit van Samuel Merritt.
Dr. Root bedacht en ontwikkelde, samen met anderen, vele publicaties over podologische biomechanica.
Hij was verantwoordelijk voor vele prestaties, waaronder deze:

  • hij vestigde het concept van de neutrale positie van het subtalair gewricht.
  • hij ontwikkelde een classificatieschema voor vele voet en onderste lidmaat deformiteiten
  • …..

“Podiatry Today,Kevin A. Kirby, DPM,Volume 22 - Issue 4 - April 2009”

Dr M. Root was dus één van de grondleggers van het biomechanisch onderzoek waar wij de dag van vandaag op verder werken.

Dr. Kevin Kirby is een Amerikaans wereldbefaamd biomechanicus en adjunct-professor aan het departement biomechanica in "The California school of podiatric medicine". Hij is auteur van verschillende boeken en publicaties over biomechanica van de voet en het onderste lidmaat. Daarnaast heeft hij ook nog een eigen praktijk in Sacramento. Ook dankzij hem zijn er vandaag nog nieuwigheden op vlak van biomechanisch onderzoek.

In 1982 werd de eerste erkende en gesubsidieerde Franstalige opleiding podologie aan de “Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB Prigogine/ISCAM)” in Brussel opgericht.
In 1992 gaat de eerste erkende en gesubsidieerde opleiding in Vlaanderen van start aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen (HIPB) in Gent.
In 1999 start een tweede erkende en gesubsidieerde Franstalige opleiding aan het “Institut Supérieur Parnasse Deux Alice” in Brussel.
http://www.podologieweb.be/nl/PODOLOGIE

Plaats in de gezondheidszorg:
Het beroepsstatuut werd in 2001 goedgekeurd met een beroepserkenning binnen de FOD Volksgezondheid als paramedisch beroep. Hierdoor kreeg het beroep een beschermde beroepstitel alsook een opleiding. Het beroepsstatuut zit momenteel in een aanpassingsfase wegens een nieuw Koninklijk besluit van dit jaar (2016) en wordt geactualiseerd in functie van de context van het brede werkveld en in functie van de recente wetenschappelijke evoluties. Pas wanneer deze aanpassingen zullen worden doorgevoerd kan de individuele toekenning van de beroepstitels opgestart worden.
http://www.podologieweb.be/nl/PODOLOGIE

Het werkveld van de podoloog situeert zich binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Wel werkt de podoloog samen met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg zoals kinesitherapeuten, osteopaten, diëtisten, psychologen, diabeteseducatoren, etc.

Podologen zijn grotendeels tewerkgesteld in een eigen praktijk maar u kan ze ook vinden in een diabetesvoetkliniek of een operatiekwartier.