Verloop consultatie

Een professionele podoloog start altijd met een anamnesegesprek. Hieruit trachten we de klacht te achterhalen en zo de juiste behandeling op te starten. Naargelang de klacht is er een verschil van behandeling, behandelduur en frequentie. Bij klachten van het bewegingsstelsel wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd dat eventueel gevolgd wordt door een biomechanisch onderzoek en ganganalyse. Het eerste bezoek duurt ongeveer 60 min.

Anamnese
Bij het anamnesegesprek vragen we de persoonlijke gegevens van de patiënt en gaan we dieper in op huidige klacht met de daarbij horende voorgeschiedenis. Uiteindelijk is het de bedoeling om, uit de anamnese, de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Hierbij hoort ook een schoeninspectie. Het is steeds aangewezen schoeisel dat vaak gedragen wordt mee te nemen bij het eerste consult.

Vervolgens wordt altijd een klinisch onderzoek uitgevoerd om de diagnose van de verwijzende arts toe te lichten en/of te bevestigen. Meestal wordt dit gevolgd door een volledig biomechanisch onderzoek. Dit houdt in dat de bewegingsmogelijkheden van de verschillende gewrichten worden opgemeten en de positie van de gewrichten tegenover elkaar in onbelaste en belaste positie worden vergeleken.

Podologische behandelingen:
Het doel van een podologische behandeling is pijn vrij te zijn en het terugkeren van de klacht te voorkomen door een oorzakelijke behandeling in combinatie met goed advies en educatie.
Als podoloog hebben wij een groot gamma aan behandelingstechnieken. Zowel kinderen, volwassenen als sporters kunnen terecht bij een professionele podoloog. Maar ook bij systemische aandoeningen zoals reuma en diabetes en bij neurologische aandoeningen zoals bindweefselziektes heeft de professionele podoloog een duidelijke meerwaarde.
Hieronder een kleine opsomming van de verschillende behandelingen:

INSTRUMENTELE BEHANDELING

Een instrumentele behandeling kan onder andere uit volgende handelingen bestaan: het verwijderen van eeltvorming, het verwijderen van een pijnlijke clavus of likdoorn ter hoogte van de voet, het frezen van een zieke of dikke nagelplaat tot normale vorm en dikte, voetverzorging voor diabetici en reumapatiënten, nagelplaat aanbouw,… Deze behandeling kan zowel preventief als curatief zijn.

ORTHOPLASTIE

Een orthoplastie = een silicone-orthese. Wij vervaardigen op maat gemaakte hulpmiddelen om bepaalde segmenten ter hoogte van de voet te corrigeren en/of te ontlasten.

ONYCHOPLASTIE

Onychoplastie is het aanbouwen van een partieel verwijderde nagelplaat om het stukje ontbrekende nagel te vervangen en de uitgroei van de nagelplaat in de juiste richting te sturen.

ORTHONYXIE

Orthonyxie staat voor het corrigeren van de gekromde nagelplaat door middel van een beugeltje. Er bestaan verschillende soorten en technieken voor het plaatsen van een nagelbeugel.

WONDZORG

Voor wondzorg is een voorschrift van de arts of arts-specialist noodzakelijk. Het reinigen, ontsmetten en verzorgen van een wonde ter hoogte van de voet inclusief het aanleggen van de juiste verbanden en indien nodig wondontlasting.

TAPING/BANDAGE

Het aanleggen van een al dan niet klevend verband ter hoogte van de voet en/of enkel met als doel de circulatie te ondersteunen en het voet/enkelcomplex te ontlasten of te corrigeren.

PODOLOGISCHE ZOOLTHERAPIE

Podologische zooltherapie kent vele vormen en toepassingsgebieden. Na het afnemen van een onbelaste gipsafdruk of een scan worden de zolen vervaardigd volgens de resultaten van het klinisch en biomechanisch onderzoek. De op maat gemaakte podologische zolen zijn vaak een goede oplossing bij het behandelen van chronische overbelastingsletsels. Podologische zolen doen ook hun werk bij de ontlasting van pijnlijke drukplaatsen of bij reumapatiënten met sterk vervormde en pijnlijke voeten.
http://www.podologieweb.be

VOORLICHTING/EDUCATIE/SCHOENADVIES

Vele problemen ontstaan of worden in de hand gewerkt door onwetendheid of een gebrek aan informatie bij de patiënt. Een podoloog tracht daarom steeds zoveel mogelijk aan educatie te doen en tips te geven voor een beter comfort.