Kosten & vergoedingen

Het beroep podologie bestaat al enige tijd en toch zijn er geen eigen nomenclatuurnummers voor alle behandelingen die de professionele podoloog uitvoert. Bijgevolg worden er geen terugbetalingen voorzien. Dit is voornamelijk spijtig voor chronische patiënten zoals diabetici aangezien zij regelmatiger zorg nodig hebben. Hiervoor werd de diabetespas en het zorgtraject in het leven geroepen. Die twee zaken geven 2x/jaar recht op terugbetaling.

Diabetespas

Het RIZIV voorziet 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van een consult aan een gegradueerde of bachelor in de podologie voor diabetespatiënten die voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

  • de patiënt moet in het bezit zijn van een diabetespas
  • heeft een voorschrift van de arts of arts-specialist met vermelding van het voetrisico
  • de patiënt heeft een specifiek risico op voetwonden

De diabetespas is echter niet meer te verkrijgen en huidige diabetespassen zijn nog geldig tot december 2017. Er is echter een nieuwe benaming: Opvolging voor diabetes mellitus type 2.

Zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn specialist. Er wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Om complicaties van de aandoening te vermijden is het persoonlijk engagement van de patiënt belangrijk. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator. Hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts. Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes ook een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar. De patiënt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De patiënt moet een zorgtrajectcontract diabetes ondertekend hebben met zijn huisarts en specialist
  • De patiënt heeft een voorschrift van de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend. Het voorschrift vermeldt dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten.
  • De patiënt heeft een specifiek risico op voetwonden.

Los van deze terubetalingen voor diabetici, mag iedereen boven de 65 jaar aan zijn/haar mutualiteit een voetverzorgingskaart aanvragen. Per mutualiteit zijn er terugbetalingstarieven voor een voetverzorging. Deze verschillen bij elke mutualiteit. Indien u een voetverzorgingskaart heeft, neem deze dan mee bij uw consult. Personen met een beperking hebben naargelang de beperking vroeger recht op deze kaart. In dit geval raden wij u aan dit eerst na te vragen aan de mutualiteit.

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV…) voorzien in specifieke polissen een hogere terugbetaling van podologische zooltherapie en/of andere podologische behandelingen. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.