Indicaties

In de belevingswereld van een kind kan er zich intern heel wat afspelen afhankelijk van de eigen ontwikkelingsleeftijd. Kinderen worden bewogen door persoonlijke verlangens, gevoelens, gedachten, interesses en wensen. Deze interne belevingen zijn voortdurend in beweging met alles wat zich rondom het kind afspeelt (gezin, school, hobby’s, vrienden, …).
Niet elk kind beschikt over voldoende taal om bepaalde interne moeilijkheden onder woorden te brengen, wat bezorgde reacties van de omgeving kan teweeg brengen.
Wanneer een kind wordt aangemeld met een bepaalde klacht poog ik via kindvriendelijke oefeningen meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind. Ik probeer het kind te begrijpen en een duidelijk beeld te verkrijgen. Vervolgens kunnen we samen met het kind en de ouders actief aan de slag voor een aanpak op maat (‘zorg op maat’). Daarnaast vertrek ik vooral vanuit talenten, sterktes en krachten van het kind én de omgeving.
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen in de praktijk terecht voor o.a.:

 • Psycho-educatie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Slaapproblemen
 • Trauma en rouw
 • Psychosomatiek
 • Studiebegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • ……
  • Of misschien weet je niet goed wat er precies leeft bij je kind en/of is het moeilijk dit concreet te gaan benoemen? Belangrijker dan de benoeming, is de aanpak ervan en samen kijken we naar oplossingen.