Verloop Consultatie

Aanmelding
De aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. Het is mogelijk dat je deze beslissing zelf hebt genomen maar je kan ook doorverwezen zijn (CLB, Huisarts, …). Tijdens het eerste telefonisch contact wordt de aanmeldingsreden in kaart gebracht (‘wie komt met wat net nu naar hier?’). Vervolgens wordt er een afspraak ingepland voor een intakegesprek.

Intakegesprek(ken)
Tijdens het intakegesprek maken we voor de eerste keer kennis met elkaar en neem ik een luisterende positie in. Ik luister naar het verhaal van het kind en het verhaal van de ouders om zicht te krijgen op de ontwikkeling en de moeilijkheden maar ook om sterktes/krachten in beeld te krijgen. Een intakegesprek duurt 60 minuten en kan één of twee gesprekken omvatten.

Verloop consultaties
Na het intakegesprek kan je al dan niet beslissen om de begeleiding op te starten. Het is hierbij belangrijk dat het kind zich goed voelt bij mij en of ik wel de geschikte persoon ben om samen aan de slag te gaan. Indien dit om één of andere reden niet het geval zou zijn, dan kan ik het kind doorverwijzen naar iemand anders.

Na een 3 à 4 sessies met het kind wordt er opnieuw samen gezeten met de ouders, en/of andere belangrijke personen in het leven van het kind, om de begeleiding te evalueren.

De sessies duren een 45 à 50 minuten. Op voorhand kan er niet concreet aangegeven worden hoeveel sessies er nodig zijn aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren (situatie, problematiek, sterktes, ..). In het begin zullen de verschillende sessies elkaar sneller opvolgen maar na een tijdje nemen deze meestal af. Dit gebeurt steeds in onderling overleg met het kind en de ouders.